Група первинних консументів.
  • А – рослиноїдні тварини
  • Б – автотрофні організми
  • В – хижаки
  • Г – хемосинтезуючі мікроорганізми

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження