Знайдіть співвідношення, у якому відбудеться розщеплення за фенотипом при схрещуванні Аа х аа.
  • А – 9:3:3:1
  • Б – 3:1
  • В – 1:2:1
  • Г – 1:1

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження