Через які квіти можна провести лише одну вісь симетрії?
  • А – симетричними
  • Б – правильними
  • В – асиметричними
  • Г – неправильними

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження