Під час якого процесу відбувається перенесення енергії з вуглеводів до АТФ?
  • А – фотосинтезу
  • Б – дихання
  • В – виділення
  • Г – поділу клітини

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження