Яке має значення Натрій-Калієвого насос у плазматичних мембранах?
  • А – транспортує електрони по дихальному ланцюгу
  • Б – забезпечує полегшену дифузію речовин
  • В – утримує різницю концентрації Nа1 і К+ по обидва боки мембрани
  • Г – активно викачує з клітини йони К+, створюючи умови для транспорту в клітини низькомолекулярних речовин

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження