В чому полягає співвідносний характер спадкової мінливості.
  • А – передачі ознаки шляхом статевого розмноження
  • Б – спадкуванні ознаки, закладеної в генотипі
  • В – розвитку кількох ознак, детермінованих одним геном
  • Г – набутті та зберіганні ознаки, не характерної для виду, що призводить до елімінації особини

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження