Ким був відкритий мітоз у рослинних клітинах?
  • А – Ф. Мішером
  • Б – М. Луніним
  • В – Т. Чистяковим
  • Г – П. Перемежком

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження