Який з процесів належить до пластичного обміну?
  • А – синтез білка
  • Б – гліколіз
  • В – дихання
  • Г – безкисневе розщеплення

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження