Для нормальної життєдіяльності не потребують кисню
  • А – хемосинтезуючі бактерії.
  • Б – сапрофітні бактерії.
  • В – анаеробні бактерії.
  • Г – паразитичні бактерії.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження