Клітина кореня томатів містить 24 хромосоми. Скільки хромосом у клітині епідерми?
  • А – 12
  • Б – 24
  • В – 31
  • Г – 48

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження