додаткове меню
Під час якої фази мейозу відбувається кон’югація гомологічних хромосом?
  • А – анафази І
  • Б – інтерфази
  • В – профази І
  • Г – метафази ІІ

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження