Які бактерії є збудниками хвороб людини?
  • А – нітрифікуючі
  • Б – молочнокислі палички
  • В – золотисті стафілококи
  • Г – денітрифікуючі

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження