У клітинах фотосинтезуючої тканини листків нижніх гілок дерева міститься менше хлорофілу, ніж у клітинах верхніх листків. Яка причина цього явища?
  • А – нижні листки гірше провітрюються
  • Б – верхні листки сильніше нагріваються
  • В – у верхніх листках інтенсивніша транспірація
  • Г – на нижні листки потрапляє менше світла

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження