Клітиною сполучної тканини є
  • А – нейрон.
  • Б – гаметоцит.
  • В – хондроцит.
  • Г – міоцит.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження