Генотип - це
  • А – сукупність ознак і властивостей організму, що є результатом взаємодії генів і зовнішнього середовища.
  • Б – сукупність спадкових чинників організму (генів).
  • В – генетичний фонд організму певного типу.
  • Г – гени типових локусів у хромосомі.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження