Молекули яких речовин є субстратом анаеробного окисного метаболізму?
  • А – вуглеводів
  • Б – ліпідів
  • В – білків
  • Г – нуклеїнових кислот

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження