Що характеризує модифікаційну мінливість?
  • А – різноманітність генотипів
  • Б – незалежність від умов середовища
  • В – зміна числа хромосом
  • Г – груповий характер змін

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження