додаткове меню
У біологічній лабораторії студенти вивчають біополімери. Яка органічна сполука НЕ є об’єктом їхніх досліджень?
  • А – холестерин
  • Б – крохмаль
  • В – альбумін
  • Г – хітин

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження