додаткове меню
Порівняно з природними біогеоценозами агроценози
  • А – мають більше трофічних рівнів.
  • Б – стійкіші відносно коливань температури.
  • В – мають вищу біопродуктивність.
  • Г – різноманітніші за видовим складом.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження