У якій оболонці Землі відбувається формування мікоризи?
  • А – стратосфері
  • Б – тропосфері
  • В – гідросфері
  • Г – літосфері

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження