Згідно із вченням В.І. Вернадського про біосферу жива речовина відзначається
  • А – постійним обміном речовин із середовищем.
  • Б – стабільністю біомаси та біопродуктивності.
  • В – постійним зменшенням біомаси.
  • Г – переважанням біомаси гетеротрофів.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження