У якій структурі рослинної клітини міститься клітинний сік?
  • А – хлоропласті
  • Б – вакуолі
  • В – рибосомі
  • Г – ядрі

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження