Тривалість якого періоду становить до 90 відсотків часу всього клітинного циклу?
  • А – метафази
  • Б – інтерфази
  • В – профази
  • Г – телофази

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження