Які найпростіші утворюють навколо своїх клітин панцир з кремнезему?
  • А – радіолярія
  • Б – форамініфера
  • В – інфузорія
  • Г – лямблія

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження