Існує патологія серця, яка виражається в тому, що стулки між лівим передсердям і шлуночком не повністю перекривають камери серця. До якого наслідку призводить ця патологія?
  • А – артеріальна та венозна кров під час діастоли частково змішуються
  • Б – до аорти під час діастоли надходить венозна кров
  • В – частина артеріальної крові під час систоли повертається в передсердя
  • Г – частина венозної крові під час систоли повертається в передсердя

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження