Клітини зародка на стадії двох бластомерів розділились. Перший бластомер загинув, другий зберігся. Спрогнозуйте можливий наслідок цього явища.
  • А – другий бластомер уповільнить ріст
  • Б – з другого бластомера сформується організм з вадами
  • В – з другого бластомера сформується нормальний організм
  • Г – другий бластомер згодом загине

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження