додаткове меню
Визначте місце рослиноїдних тварин у трофічній структурі екосистеми.
  • А – редуценти
  • Б – продуценти
  • В – консументи І порядку
  • Г – консументи II порядку

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження