Які біологічні процеси лежать в основі кругообігу Карбону в біосфері?
  • А – дихання та фотосинтез
  • Б – біосинтез білка та гниття
  • В – нітрифікація та денітрифікація
  • Г – хемосинтез і бродіння

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження