Клітини яких організмів мають глікокалікс?
  • А – рослин
  • Б – тварин
  • В – грибів
  • Г – бактерій

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження