Яка характерна особливість голонасінних надала їм перевагу над вищими споровими рослинами?
  • А – наявність стрижневої кореневої системи
  • Б – ріст стебла в товщину за рахунок кори
  • В – наявність насінних зачатків
  • Г – залежність запліднення від наявності води

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження