Для агроценозу характерний незбалансований кругообіг речовин, тому що
  • А – людина вилучає більшу частину біомаси
  • Б – є значна видова різноманітність
  • В – ланцюги живлення мають надто багато ланок
  • Г – використовується тільки сонячна енергія

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження