Біомаса рослин у біосфері більша за біомасу інших організмів, тому що вони
  • А – інтенсивніше розмножуються
  • Б – є фотоавтотрофами
  • В – кількісно переважають над іншими організмами
  • Г – поширені в усіх середовищах існування

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження