У великої рогатої худоби ген безрогості (шутості) (В) домінує над геном рогатості (в), ген чорного забарвлення (С) — над геном червоного (с). Установіть відповідність між схемою схрещування великої рогатої худоби та ймовірним співвідношенням фенотипів потомства.
  • 1 – Ввсс × Ввсс
  • 2 – Ввсс × ввсс
  • 3 – ВвСс × ВвСс
  • 4 – ВвСс × ввсс
  • А – 1 : 1
  • Б – 3 : 1
  • В – 1 : 2 : 1
  • Г – 1 : 1: 1 : 1
  • Д – 9 : 3 : 3 : 1

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть один відповідник, позначений буквою. Поставте позначки на перетині відповідних рядків (цифри) і стовбчиків (букви).

виконується завантаження