додаткове меню
Ознака, що лежить в основі морфологічного критерію виду.
  • А – подібність зовнішньої та внутрішньої будови організмів
  • Б – кількісний набір хромосом
  • В – набір хромосом за формою
  • Г – подібність способу розмноження

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження