Визначте систематичне положення (тип, клас, родина) зображеного на малюнку організму.
 • Тип
  1 - Кишковопорожнинні
  2 - Членистоногі
  3 - Хордові
 • Клас
  1 - Кісткові риби
  2 - Хрящові риби
  3 - Амфібії
  4 - Ссавці
 • Родина
  1 - Ластоногі
  2 - Китоподібні
  3 - Хижі
  4 - Комахоїдні

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

з трьох блоків по одній відповіді

виконується завантаження