Подібність будови і процесів життєдіяльності клітин організмів різних царств живої природи є одним із положень
  • А – теорії еволюції.
  • Б – клітинної теорії.
  • В – хромосомної теорії спадковості.
  • Г – учення про біосферу.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження