додаткове меню
Під час якої фази мітозу в'язкість цитоплазми зменшується, парні хроматиди однієї хромосоми роз'єднуються і починають переміщуватися до протилежних полюсів клітини, кожна хроматида стає окремою хромосомою?
  • А – профази
  • Б – метафази
  • В – анафази
  • Г – телофази

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження