Утворення лізосом забезпечується
  • А – комплексом Гольджі.
  • Б – ендоплазматичною сіткою.
  • В – хлоропластом.
  • Г – мітохондрією.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження