У клітинах епітелію людини із синдромом Дауна стимулювали мітоз. Препарати цих клітин дослідили за допомогою світлового мікроскопа. Що спостерігали в полі зору?
  • А – гаплоїдний набір хромосом у клітинах
  • Б – зайву хромосому в кожній клітині
  • В – різну кількість хромосом у суміжних клітинах
  • Г – недостатню кількість хромосом у клітині

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження