Які бактерії є автотрофами?
  • А – нітрифікуючі
  • Б – бактерії гниття
  • В – бактерії бродіння
  • Г – молочнокислі

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження