додаткове меню
Однодольні рослини відрізняються від дводольних тим, що, як правило, мають
  • А – твірну тканину — камбій.
  • Б – паралельне жилкування листків.
  • В – складні листки.
  • Г – зародок із двома зародковими листками.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження