Рецепторами слухової сенсорної системи є
  • А – нейрони кори великих півкуль.
  • Б – клітини слухового нерва.
  • В – клітини барабанної перетинки.
  • Г – волоскові клітини завитки.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження