Яка причина комбінативної мінливості?
  • А – вплив йонів Плюмбуму та вірусів
  • Б – вплив радіації та ультрафіолетових променів
  • В – порушення процесу клітинного поділу
  • Г – рекомбінація генів після кросинговеру

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження