Для агроценозів порівняно з природними біогеоценозами характерна
  • А – висока стійкість.
  • Б – незначна видова різноманітність.
  • В – висока розгалуженість трофічної сітки.
  • Г – значна видова різноманітність.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження