додаткове меню
Яке твердження правильне?
  • А – біосфера утворена лише наземними екосистемами
  • Б – літосфера повністю входить до складу біосфери
  • В – гідросфера повністю входить до складу біосфери
  • Г – біосфера утворена атмосферою та гідросферою

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження