Установіть послідовність органів системи кровообігу, якими кров із серця рухається малим колом кровообігу.
  • А – ліве передсердя
  • Б – легенева вена
  • В – правий шлуночок
  • Г – легенева артерія

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

У завданнях розташуйте події в правильній послідовності. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань на перетині відповідних рядків (цифри) і стовбчиків (букви). Цифрі 1 має відповідати вибрана Вами перша подія, цифрі 2 — друга, цифрі 3 — третя, цифрі 4 — четверта.

виконується завантаження