Клітина листка кукурудзи містить 20 хромосом. Скільки хромосом в ендоспермі насінини?
  • А – 10
  • Б – 20
  • В – 30
  • Г – 40

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження