Проаналізуйте твердження щодо функції рибосом.

I. Беруть участь у синтезі білкової молекули.
ІІ. Зберігають запасні речовини клітини.

Ви вважаєте, що
  • А – правильне лише І.
  • Б – обидва правильні.
  • В – правильне лише ІІ.
  • Г – обидва неправильні.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження