Яка з наведених загальнобіологічних властивостей живих систем характерна для вірусів?
  • А – подразливість
  • Б – здатність до мутацій
  • В – здатність самостійно синтезувати білки
  • Г – ріст і розвиток

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження