Березовий сік є водним розчином, що рухається клітинами
  • А – флоеми.
  • Б – камбію.
  • В – ксилеми.
  • Г – епідерми.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження